Logo Hojmarklab 2024

Højmarklaboratoriet a·s

Med unikke specialer inden for fødevarer, fiskeri og dambrug er Højmarklaboratoriet en foretrukken samarbejdspartner inden for en lang række analyser og egenkontroller.

Udvikling 1920X400

Højmarklaboratoriets mangeårige erfaringer med problemstillinger i fiskeri- og dambrugserhvervet muliggør, at Højmarklaboratoriet a·s ofte indgår som aktiv sparringspartner mellem virksomheder, forskning samt myndigheder indenfor områderne:

  • Egenkontrol/HACCP
  • Forskning
  • Fødevare- og miljølovgivning
  • Laboratorieanalyser
  • Miljøgodkendelser og LCA
  • Produkt- og procesudvikling
  • Træning og uddannelse

Højmarklaboratoriet a·s udfører rådgivnings- og udviklingsarbejde for en lang række private virksomheder og samarbejder bl.a. med sektorforskningsinstitutioner og universiteter.  

Højmarklaboratoriet a·s er beliggende i Højmark mellem Ringkøbing og Skjern.

Højmarklaboratoriet a·s er en privat virksomhed, der er etableret i 1984 af civilingeniør Greta Jakobsen.

I 2015 blev Højmarklaboratoriet a·s en del af Essentia Protein Solutions, der ejes af den amerikanske ingredienskoncern LGI.