Logo Hojmarklab 2024

Analyser

Højmarklaboratoriet a·s er et DANAK-akkrediteret laboratorium, der foretager kemiske og mikrobiologiske analyser af fødevarer, foder, vand og spildevand.

Info Lab 1920X400

Højmarklaboratoriet a·s råder over et moderne kemisk og mikrobiologisk analyse-laboratorium og har siden 1988 været akkrediteret af DANAK (ISO 17025) til analyse af følgende prøvetyper:

  • Levnedsmidler
  • Fiskeprodukter
  • Foder
  • Spildevand
  • Dambrugsvand
  • Recipientvand

Udover et stort antal standardanalyser løser Højmarklaboratoriet a·s analyseopgaver med udgangspunkt i den enkelte virksomheds specifikke behov herunder specialanalyser. Laboratoriet foretager prøveudtagning samt afhentning af prøver.

Højmarklaboratoriet a·s udarbejder relevante certifikater med baggrund i kundens ønsker samt udførte analyser.

Såfremt du ønsker nærmere information om specifikke analyser eller har behov for vejledning i forbindelse med fastlæggelse af et analyseprogram herunder valg af relevante analyseparametre, beder vi dig venligst kontakte os.